ดูบทความบริจาคสิ่งของ เงิน และเลี้ยงอาหารกลางวัน

บริจาคสิ่งของ เงิน และเลี้ยงอาหารกลางวัน


 

 
เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฏาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางบ้านเกื้อกูลได้ให้การต้อนรับ คุณขนิษฐา ฟูวัน คุณวาสนา กฤษณวรรณ คุณสมเกียรติ์ เป็งคำมา พร้อมบุตรชายและบุตรสาวที่น่ารัก 3 ท่าน ที่ได้นำของบริจาคจำนวนมากมายหลายรายการซึ่งได้จากการรวบรวมจากผู้มีจิตศัธ ทาท่านอื่น ๆ อาทิเช่น เสื้อผ้าจำนวนมาก รองเท้า ยาสีฟัน แปรงสีฟัน น้ำยาปรับผ้านุ่ม  หนังสือจำนวนมากมายหลายประเภท ฯลฯ มอบให้บ้านเกื้อกูล อีกทั้งยังบริจาคเงิน 6,000 บาท โดยส่วนหนึ่งของยอดเงินบริจาคจำนวนนี้ใช้ไปเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก พิการตามความประสงค์ของคณะผู้บริจาค และที่เหลือจะถูกใช้เพื่อเด็ก ๆ พิการของบ้านเกื้อกูลต่อไป
  

 
 
รายนามผู้บริจาคเงิน

คุณขนิษฐา ฟูวัน และ ครอบครัว
คุณวาสนา กฤษณวรรณ และครอบครัว
คุณชนธัญ ต่างเพชร และครอบครัว
คุณสมเกียรติ เป็งคำมา และครอบครัว
คุณวาสนา พุฒสม และครอบครัว
คุณจิรพัตร์ จินศิริวานิชย์
คุณไกรศรี ประวิงทรัพย์
เด็กหญิงอริยา อุทิศ (น้องออม)
คุณจินตนา อิ่มแก้ว
คุณกิตติพิชญ์ เดชคิด
คุณเอกชัย เลียวประเสริฐ
คุณนงลักษณ์ ปัญโญกาศ
คุณมธุรส เมืองเสริม
คุณชลธิชา ภิระบรรณ์
คุณทัศนีย์ ศรีจุมปา

 

 
คา มิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย และทุก ๆ คนที่บ้านเกื้อกูลขอแสดงความขอบคุณต่อผู้มีจิตเมตตาทุก ๆ ท่าน มา ณ ที่นี้ และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกท่านนับถือ จงอำนวยพรให้ทุก ๆ ท่าน มีความสุขกาย สบายใจ สุขภาพแข็งแรง และประสบความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้น

19 เมษายน 2561

ผู้ชม 3472 ครั้ง

Engine by shopup.com