ดูบทความมอบสิ่งของที่จำเป็นแก่นักเรียนบ้านห้วยสุด จอมบึง ราชบุรี

มอบสิ่งของที่จำเป็นแก่นักเรียนบ้านห้วยสุด จอมบึง ราชบุรี


 
คามิลเลียน โซเชียล เซ้นเตอร์ เชียงราย ร่วมกับมุลนิธิพิสโตริโอ ได้ดำเนินการให้ทุนการศึกษาสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญโดยตลอดมา นอกจากทุนการศึกษาแล้วยังได้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงสิ่งที่นักเรียนต้องใช้เช่น ชุดนักเรียน รองเท้า ถุงเท้า กระเป๋า ชุดพละ .. ฯลฯ ให้กับนักเรียนด้วย ในครั้งนี้เป็นการมอบสิ่งของจำเป็นสำหรับนักเรียนที่บ้านห้วยสุด อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยภารดา จีโอวานนี ดัลลา ริซซา ผู้อำนวยการคามิลเลียน โซเชียล เซ็นเตอร์ เชียงราย เป็นผู้นำสิ่งของไปมอบให้เด็ก ๆ นักเรียนด้วยตนเอง
 
 
 
 

19 เมษายน 2561

ผู้ชม 2576 ครั้ง

Engine by shopup.com