ดูบทความตารางเวลาประจำวันบ้านเกื้อกูล

ตารางเวลาประจำวันบ้านเกื้อกูล

หมวดหมู่: อาสาสมัคร

 

ตารางเวลาประจำวัน

 

เวลา รายการ

6:00 – 7:50       

7:50 – 8:30       

8:30-10:10       

10:00 -10:30    

10:30-11:30     

11:30 - 13:10    

13:10 - 15:10    

15:10 – 15:30    

15:30 - 16:30     

16:30-17:30        

17:30 – 19.00     

19:00-20:00       

19:00                  

20:00                  

ตื่นนอน อาบน้ำ   รับประทานอาหารเช้า

เข้าแถวเคารพธงชาติ ,สวดภาวนาเช้า,เรียนคำสอน

เรียน

พัก รับประทานอาหารว่าง

 เรียน

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เรียน

รับประทานอาหารว่าง

เล่น กิจกรรมนอกห้องเรียน

อาบน้ำ   พักผ่อนตามอัธยาศัย

อาหารเย็น   พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลาทำการบ้าน (เด็กโต)

เข้านอน (เด็กเล็ก)

เช้านอน (เด็กโต)

   

             บ้านเกื้อกูลจัดเตรียมห้องพักสำหรับอาสาสมัครไว้ในบริเวณบ้านเกื้อกูล เวลารับประทานอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครคือตอนเช้า 07.00 น. ตอนเที่ยง 12.00 น. และตอนเย็น 17.00 น. โมงเย็น ทางบ้านเกื้อกูลให้บริการอาหารไทย อาหารมื้อเช้ารับประทานได้ที่ห้องอาหาร หรืออาสาสมัครสามารถเตรียมอาหารเช้าเองได้เพื่อความยืดหยุ่นเวลาตื่นนอนของตนเอง

อาสาสมัครต้องดูแล ทำความสะอาดห้องนอน ห้องน้ำ เตียงนอน ผ้าปูที่นอน ปอกหมอน ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ ทางบ้านเกื้อกูลได้เตรียมผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าเช็ดตัวชุดใหม่สำรองไว้ในตู้เสื้อผ้า

โรงเรียนเริ่มเวลา 07.50 น. และเลิกเวลา 16.30 น.

บ้านเกื้อกูลต้องการให้อาสาสมัครเรียนรู้ ทำความรู้จักบ้านเกื้อกูล เด็ก ๆ และอาจจะเรียนภาษาไทยพื้นฐานในสองสามวันแรกที่มาถึง จากนั้นจะมีการพูดคุยถึงสิ่งที่อาสาสมัครอยากจะทำ อยากจะช่วย และเด็กคนใดต้องการการช่วยเหลือพิเศษซึ่งอาจรวมถึงสิ่งต่าง ๆ กิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติมที่อาสาสมัครสนใจและเห็นว่ามีประโยชน์กับเด็ก ๆ และองค์กรของเรา

อาสาสมัครอาจจะถูกขอให้ช่วยนำกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็กโตในเช้าวันเสาร์ ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นอาจจะเป็นการเต้น โยคะ สอนภาษาอังกฤษ สอนคอมพิวเตอร์ ทำขนม และทำอาหาร

เด็กที่ไปเรียนโรงเรียนภายนอกบ้านเกื้อกูลนั้น พวกเขาพลาดช่วงเวลาสำคัญกับอาสาสมัครไป ดังนั้นการเปลี่ยนตารางเวลาสำหรับอาสาสมัครเพื่อทำกิจกรรมให้เป็นประโยชน์กับเด็กโตพวกนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก หากอาสาสมัครเลือกทำกิจกรรมกับเด็กโตวันเสาร์ อาสาสมัครสามารถเลือกเปลี่ยนวันหยุดได้

อาสาสมัครจะถูกกำหนดให้ทำกิจกรรมตามตารางเวลาประจำวัน นอกจากการเตรียมการเรียนการสอนและการเตรียมกิจกรรมแล้ว อาสาสมัครต้องอยู่กับเด็กช่วงระหว่างเวลา 07.50 – 16.30 น.

06 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 2115 ครั้ง

Engine by shopup.com