ดูบทความศูนย์อบรมเยาวชน

ศูนย์อบรมเยาวชน

หมวดหมู่: โครงการ

 

บ้านเณรคามิลเลียน เชียงราย

 

              บ้านเณรคามิลเลียน เชียงราย เป็นหนึ่งในกิจการของ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยเป็นบ้านเณรเล็กที่ได้แยกออกมาจากบ้านเณรเล็กคามิลเลียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เป็นบ้านที่ให้การฝึกฝน และฝึกอบรมแก่เยาวชนคาทอลิกชายในเขตภาคเหนือที่มีความสนใจในกระแสเรียกและจิตตารมณ์ของคณะและพัฒนากระแสเรียกของตน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 โดยรับเยาวชนคาทอลิกชาย ในเขตภาคเหนือ ที่มีความสนใจในจิตตารมณ์และพันธกิจของคณะ

              ดังนั้น ชีวิตในบ้านเณร สามเณรจะได้รับการอบรมและพัฒนาตนในด้านต่างๆของชีวิต เช่น ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การสวดภาวนา กิจศรัทธา บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ทางวิชาการ ฯลฯ เพื่อจะได้เจริญเติบโตขึ้นในความเป็นมนุษย์ และในการเป็นคริสตชนที่ดี

ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีสามเณร 27 คน มาจาก จ.ลำปาง จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย ซึ่งเป็นเขตภาคเหนือของประเทศไทย สามเณรมาจากชนเผ่า อาข่า ปากาเก่อญอ และอื่นๆ ซึ่งสามเณรทุกคนมีความตั้งใจที่จะฝึกฝนตนเอง เรียนรู้สิ่งต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเป็นนักบวชคณะคามิลเลียนในอนาคต

              คำขวัญของบ้านเณรเล็กคามิลเลียน เชียงราย คือ

“ศรัทธา เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”

ผู้ให้การอบรม

ภราดาโจวานนี ดัลลา ริซซ่า                   อธิการ

บาทหลวงอัครพันธ์ นันทวานิช             ผู้อำนวยการ

บาทหลวงเอกชัย ผลวารินทร์                เจ้าอาวาสวัดนักบุญคามิลโล / จิตตาภิบาล

บาทหลวงศุภกร ขันธรักษา                 ที่ปรึกษา

 

วัตถุประสงค์

-เพื่อเยาวชนคาทอลิกในเขตภาคเหนือที่มีความสนใจ จะได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัส ฝึกฝนแสวงหาและพัฒนากระแสเรียกของตนตามจิตตารมณ์ของคณะคามิลเลียน

-เพื่อเยาวชนที่มีความปรารถนาและมีความตั้งใจที่จะเป็นนักบวชคามิลเลียนในอนาคตจะได้รับการฝึกฝนอบรมในสิ่งจำเป็นต่างๆที่เป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์และคริสตชน

-เพื่อให้เยาวชนในเขตภาคเหนือที่มีความสนใจในคณะคามิลเลียนได้ฝึกฝนอบรมตน อยู่ในสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของภาคเหนือเอง

-ได้เรียนรู้จิตตารมณ์ การรับใช้ผู้ป่วยยากไร้ ตามจิตตารมณ์ของท่านนักบุญคามิลโล เด แลลลิส

  

กลุ่มเป้าหมาย

-ผู้ที่สนใจเป็นนักบวชคามิลเลียนจากจังหวัดต่างๆในเขตภาคเหนือ

 

ขั้นตอนการรับสมัครสามเณร

-เป็นคริสตชน

- เป็นเพศชาย

-จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

-มีความสนใจในการเป็นนักบวชของคาทอลิก

-แสดงเจตจำนงค์ด้วยการยื่นกรอกใบสมัคร

การดำเนินงาน

สามเณรทุกคนจะได้ไปศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนสันติวิทยา ในตัวเมืองของจังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนของคาทอลิก และพักอาศัยที่คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย ที่นี่เราให้โอกาสที่จะทำการบ้าน  เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ เรียนดนตรี เรียนรู้พระคัมภีร์ พาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ พร้อมฝึกฝนปฎิบัติตามจิตารมณ์ของคณะ

การฝึกจิตตารมณ์ขอคณะ

ทางเราจะแบ่งเด็กๆออกเป็นกลุ่มๆแต่ละกลุ่มจะมีหน้าที่รับผิดชอบของตนเองและจะวนไปทุกเดือนกิจกรรมจะเกิดขึ้นหลังพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์

กลุ่ม 1 เยี่ยมชาวบ้านผู้สูงอายุ ผู้ที่ถูกทอดทิ้งตามหมู่บ้านศรีวิเชียรและสวดสายประคำตามบ้านที่มีผู้ป่วย ผู้สูงอายุ

กลุ่ม 2 จัดกิจกรรมให้กับเด็กพิเศษ(พิการ) เช่น เล่มเกม ร้องเพลง เล่านิทาน พาเดินรอบๆบริเวณบ้านเกื้อกูล

กลุ่ม 3 จัดกิจกรรมให้กับเด็กสงเคราะห์ เช่น สอนคำสอน สอนดนตรี สอนทำการบ้าน และอื่นๆ

กลุ่ม 4 ตรวจสุขภาพให้ชาวบ้าน เป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างสังฆมณฑลและชาวบ้านหมู่บ้านศรีวิเชียรโดยให้สามเณรเป็นผู้ตรวจและบันทึกทุกสัปดาห์

 

ตารางเวลา

 

สรุปปี 2562

ในจำนวนสามเณรที่เราให้การดูแล มีจำนวน  27  คน ในปีที่ผ่านมามีจำนวน 15 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นยิ่งทำให้เราต้องทำงานอย่าความกระตือรือร้นอย่าต่อเนื่อง ในการเรียนรู้การมีส่วนร่วมในสังคม และปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของคณะนั่นคือ ความรัก ความเสียสละ ความเมตตา ที่มอบให้ผู้อื่น

 

 

 

 

 

 

04 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 3663 ครั้ง

Engine by shopup.com