เกี่ยวกับคามิลเลียน โซเชียล เซ็นเตอร์ เชียงราย 

(คลิ๊ก) 

 

 

 Our Approach  (click)  

                      

 

 โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Heater (คลิ๊ก)

 

 

 Solar Water Heater (click)

       

 รายการสิ่งที่ขอรับบริจาค (คลิ้ก)

 

 

 

 Donation Wishlist  (click)                      

     

รายการสิ่งของที่รับบริจาค ปี 2560 (คลิ้ก)

   

Donation Wishlist 2017 (click)

 

  โครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (คลิ้ก)

   

 Five Projects Sufficiency Economy (click)